Jdi na obsah Jdi na menu

Zájmové kroužky

 

Nad rámec vlastní výchovně vzdělávací práce nabízíme v mateřské škole další zájmové aktivity

 

Hudebně-dramatický kroužek - každé sudé pondělí od 15.45 hod. do 16.30 hod. - vedoucí paní ředitelka Iveta Vlčková (zdarma), poprvé 1. 10. 2018

 

Výtvarný kroužek - každé liché pondělí od 15.45 hod. do 16.30 hod. - vedoucí paní učitelka Ivana Cafourková (zdarma),  poprvé 8. 10. 2018

  

Lyžařská škola - zimní období,  termín zahájení – leden 2019 pod vedením paní učitelky Ivany Cafourkové, paní ředitelky Ivety Vlčkové a instruktorů LŠ TC Praděd (podrobné informace naleznete v průběhu prosince 2018 na  informační  tabuli v šatně dětí).

 

Kroužky začnou pracovat v měsíci říjnu 2018 a jsou určeny pro děti starší, nejdříve od 4 let.

 

Součástí výchovně vzdělávací činnosti je také ranní příprava předškolních dětí na vstup do ZŠ, individuální péče o děti s odkladem školní docházky, podpora zájmů a talentu dětí, individuální cvičení řeči dětí za asistence paní učitelky Ivany Cafourkové a rozvoj grafomotoriky pod vedením paní ředitelky Ivety Vlčkové. V péči o děti mladší tří let pomáhá pedagogickým pracovnicím chůva paní Lenka Cejnková.